Kliniske forsøg

LEO Pharma gennemfører en række kliniske forsøg fra fase I til fase IV studier sammen med sundhedspersonale og patienter. Virksomheden arbejder med eksterne forskere, sygehuse og andre institutioner inden for sundhedsvæsenet med at udvikle nye produkter og udvikle og forbedre anvendelsen af allerede eksisterende produkter. Ved at kombinere medicinsk forskning med mange års erfaring dannes grundlaget for effektive og sikre produkter, der opfylder patienternes plejebehov. Læs mere om kliniske forsøg her: http://leopharmatrials.com